June 3, 2019

Introduktion til Solvens II

Dette kursus henvender sig til pensions- og forsikringsselskaber som vil opgradere medarbejdere, nye som gamle, inden for det europæiske regelværk om solvens og governance. Solvens II påvirker de fleste områder af forsikringsselskabers og pensionskassers virksomhed, og det er efterhånden centralt for de fleste medarbejdere i stabsfunktioner at have et overblik over området. Kurset er ment som en generel indføring, men tilpasses til virksomhedens behov.

2 dage, on-site i virksomheden. Pris kr. 35.000 plus moms.

Dag 1. Overordnede principper og historie

Principper for EU-lovgivning. Lamfalussy-processen for finansiel regulering. Direktiv, forordninger, guidelines og alle de andre.

Historie og baggrund for Solvens II. Danmark vs. resten af Europa

Dækningsområdet for Solvens II. De tre søjler. Orienteringsløb i lovteksterne.

Dag 2. Temaer i Solvens II

Temaerne på dag 2 udvælges i samarbejde med virksomheden, så det er mest relevant for de konkrete deltagere.

Governance: De fire funktioner og deres interne implemenering i praksis. Hvad må man, og hvad giver mening for virksomheden?

Markedsværdi-balance og kapitalkrav: Hvordan skal de beregnes, dokumenters og rapporteres? Hvordan påvirker de kapitalstyring, prissætning og andet i virksomheden.

Rapportering: SFCR og RSR. Hvad kan de bruges til, og hvad kan de ikke bruges til. QRT-rapportering.