May 20, 2019

Performanceoptimering i R

Dette kursus er rettet mod virksomheder der udvikler i R, men arbejder med store og tidskrævende beregninger. Formålet er at deltagerne lærer at analysere hvordan deres kode anvender tid og ressourcer og at de lærer flere niveauer af performanceoptimering af R-kode.

Under kurset anvendes et forberedt R-program som gennem øvelser analyseres og optimeres så det opnår en anvendelighed det ellers ikke ville have haft.

Vi kommer ind på:

  • Best practise i R omkring loops og andre gentagelser
  • Timing og profilering af kode
  • *apply-familien af funktioner
  • Parallelisering på én maskine
  • Prækompilering af funktioner
  • Omskrivning af funktioner til C++ med RCpp

Kurset kan afholdes som 1-dags hvor fokus er på de første dele, eller 2-dags hvor der gås i dybden med de sidste dele. Det præcise indhold afpasses efter virksomhedens behov.

Kurset holdes on-site hos virksomheden. Priser: 1 dag, kr 19.000. 2 dage, kr 35.000