May 16, 2019

Lav din egen ESG

Den bedste måde at forstå hvordan et værktøj virker, er at bygge det selv. I dette to-dages kursus laver vi sammen en økonomisk scenarie-generator – ikke for at bruge den – men for at forstå hvordan sådan én virker.

Kurset henvender sig til medarbejdere i aktuar-, risikostyrings- og investeringsfunktioner i forsikringsselskaber og pensionskasser som arbejder med hensættelser og aktiv/passiv-styring.

Kurset er baseret på, at deltagerne udvikler en simpel ESG og benytter den til typiske beregninger. Kurset kan umiddelbart afholdes med programmeringssprogene R og Python. Spørg hvis du har andre ønsker.

2 dage, on-site hos virksomheden. Pris: kr. 35.000 + moms

Modul 1: Introduktion

Vi gennemgår de vigtigste elementer af det valgte programmeringssprog, eksempelvis generering af tilfældige tal. Vi sikrer os at vi kan anvende den kode der er forberedt før kurset.

Modul 2: En minimal ESG

Vi ser på hvad der som minimum skal til, for at en ESG er til nogen nytte, både praktisk og regulatorisk. Så sætter vi en sådan simpel ESG op, simulerer og prissætter nogle produkter. Fokus er på samspil mellem ESG og cashflow-generering.

Modul 3: En ESG med praktiske anvendelser

Vi udvider investeringsuniverset med flere indeks og valutaer, laver dynamiske investeringsstrategier og regner markedsrisiko.

Modul 4: Renter, optioner og garantier

Vi får styr på samspillet mellem forskellige rentekurver så vi kan værdiansætte afkastgarantier og kalibrere vores ESG til markedsdata.