May 20, 2019

Introduktion til R i finansielle virksomheder

Dette kursus henvender sig til virksomheder i den finansielle sektor som benytter, eller planlægger at benytte, programmeringssproget R i deres arbejder. Kurset er designet til at få medarbejdere hurtigt up-to-speed, så de kan bidrage til analyse og udvikling. Hovedvægten lægges på at forstå R i den sammenhæng det bruges i virksomheden.

2 dage, on-site i virksomheden. Pris kr. 30.000 plus moms.

Dag 1. Basisindføring i R

En grundlæggende introduktion til programmeringssproget R med udgangspunkt i deltagernes eksisterende viden om programmering og dataanalyse.

Deltagerne bruger RStudio til at løse opgaver omkring basal forståelse af sproget og dets filosofi, de lærer at bruge pakker og at håndtere simpel input/output, og finde mere viden on-line.

Dag 2. R i virksomheden

Vi tager fat i nogle almindelig brugssituationer i virksomheden og dykker dybere ned i R med udgangspunkt i disse. Typiske emner kunne være

  • Visualisering med ggplot2
  • Datahåndtering i Tidyverse
  • Input og output til database
  • Brug og udvikling af in-house pakker