May 20, 2019

Introduktion til Python i finansielle virksomheder

Dette kursus henvender sig til virksomheder i den finansielle sektor som benytter, eller planlægger at benytte, programmeringssproget Python i deres arbejde. Kurset er designet til at få medarbejdere hurtigt up-to-speed, så de kan bidrage til analyse og udvikling. Hovedvægten lægges på at forstå Python i den sammenhæng det bruges i virksomheden.

2 dage, on-site i virksomheden. Pris kr. 30.000 plus moms.

Dag 1. Basisindføring i Python

En grundlæggende introduktion til programmeringssproget Python med udgangspunkt i deltagernes eksisterende viden om programmering og dataanalyse.

Deltagerne løser opgaver omkring basal forståelse af sproget og dets filosofi, de lærer at bruge pakker og at håndtere simpel input/output, og finde mere viden on-line. Hvis virksomheden anvender numPy introduceres dette på dag 1.

Dag 2. Python i virksomheden

Vi tager fat i nogle almindelig brugssituationer i virksomheden og dykker dybere ned i Python med udgangspunkt i disse. Typiske emner kunne være

  • Visualisering med matplotlib
  • Datahåndtering med Pandas
  • Input og output til database
  • Brug og udvikling af in-house pakker